کار ,

جستجو
کار
شرکت های همکار - ارکان شرکت کیانیتشرکت های همکار - ارکان شرکت کیانیت - طرح کیان کار »( بزرگترین طرح اش - مشغول به کار خواهند شد و وظایف اجرای - لمی 5- کار گروه ها مختصری پ - ای علمی و کار گروه ها می باشد. راهبری - های علمی، کار گروه ها، هیئت امناء یا ح
ارکان کیانیت ، چارت سازمانی کیانیت ، تقسیم کار کیانیت ، کارگروه های کیانیت ، هسته علمی کیانیت ،
436 بازدید، دوشنبه بیست و سوم آذر ۹۴
درباره مادرباره ما - تلاش و پشت کار خستگی ناپذیر، «ای
درباره ما ، کیانیت شرق از ایده تا عمل ، شکست و پیروزی های شرکت کیانیت شرق ، شرکت کارآفرین ، داستان موفقیت شرکت کیانیت ، درباره شرکت کیانیت ، معرفی شرکت کیانیت شرق ، kianiteshargh ، kyanite ، kyaniteco ، شرکت کیانیت شرق ، فلسفه شرکت کیانیت ،
238 بازدید، دوشنبه بیست و سوم آذر ۹۴
پژوهش های بنیادین، توسعه ایی و کاربردیپژوهش های بنیادین، توسعه ایی و کاربردی - quo; برای کار خانه ها و کار گاه های کوچ - ا و کسب و کار های کوچک و متوسط (SME) آ - در دستور کار خوذد قرار ندهند با ورشک - پژوهش های کار بردی ( Applied research - علاوه بر کار کرد عملیاتی در زندگی مان
R & D ، تحقیق و توسعه ، SME ، پژوهش ، پژوهش های بنیادی ، پژوهش توسعه ایی ، پژوهش های کاربردی ، Fundamental research ، Developmental research ، Applied research ، شناخت ، عمل ،
483 بازدید، جمعه یازدهم خرداد ۹۷
برنامه ریزیبرنامه ریزی - مه ریزی : کار و حرفه، حیات و ممات ما - امه ریزی: کار و حرفه- حیات و ممات ما& - یستی سطوح کار ی خودش با برنامه سازمانی - پنج حوزه کار ی « کار فرمایی، برنا - نامه های کار ی لازم در حوزه برنامه ری
برنامه ریزی ، برنامه ، دانش ، علم ، SME ، NGO ، کیان کار ، طرح کیان کار ، آکادمیک ، عصر اطلاعات ، برناکیا ، کیانیت ،
449 بازدید، دوشنبه چهاردهم خرداد ۹۷
گام دوم: حرکت بر مسیر تمدن سازیگام دوم: حرکت بر مسیر تمدن سازی - حصیل سطوح کار شناسی تا دکتری و حتی دان - را مشغول کار مرتبط و مؤثر نمود؛ با پ - ظرفیت کار ی و اشتغالی ایجاد شده از - می؛ مبنای کار ی شرکت دانش بنیان کیانیت
نظام سازی ، تحلیل سیستم ، بیانیه گام دوم رهبری ، رهبری ، انقلاب اسلامی ، کار ، تمدن سازی ، ظرفیت ، اشتغال زایی ، مبنای شرکت ،
247 بازدید، یکشنبه بیست و هشتم بهمن ۹۷