برنامه ریزی ,

جستجو
(0)
(0)
برنامه ریزی

برنامه ریزی : کار و حرفه، حیات و ممات ما

شرکت دانش بنیان کیانیت با شعار « برنامه ریزی: کار و حرفه- حیات و ممات ما» در پی ایجاد تحول در ارائه خدمات:
1- برنامه ریزی
2- اجرای برنامه های مالی،مهندسی،فنی،مدیریتی
3-مشاوره
4- نظارت بر برنامه و حصول اهداف

در حوزه های های مالی، مهندسی، فنی، مدیریتی، زیست محیطی، سازمانی و اجتماعی می باشد. لازمه ی ارائه یک خدمت با کیفیت تر وجود یک حرکت مبتنی بر برنامه و البته علم محور است. شرکت کیانیت از این موضوع غافل نبوده است.
شرکتی که می خواهد برای دیگران برنامه ریزی کند، اول بایستی سطوح کاری خودش با برنامه سازمانی اش را مشخص سازد یعنی در هر پنج حوزه کاری «کارفرمایی، برنامه ریزی، اجراء،مشاوره و نظارت» خودش به اهدافش نائل شود. در نهایت این دانش مهادینه شده در خویش به عنوان مهارت شغلی را به سایرین عرضه کند و به فروش برساند.
با عنایت به مطالبی که گذشت؛ شرکت دانش بنیان کیانیت برنامه ای موسوم به برناکیا را پس از مطالعات فراوان در دست اقدام دارد.شرکت دانش بنیان کیانیت در صدد اخذ مجوزها و گواهی نامه های کاری لازم در حوزه برنامه ریزی می باشد اما تفاوت عمل و کیفیت کاری مان را منوط به این مجوزها نمی کنیم و در یک بازار کاملا رقابتی و پر افت و خیز؛ «کارایی و ارزش هایمان» را به طور کاملا ملموس به مشتریانمان عرضه می کنیم.


مقدمه :

در مقاطع مختلف تاریخی؛ داشته های تجربی، یافته ها، تفکرات و معقولات بشری نظم و نظامی جدید به خود گرفته و هندسه ی علمی را شکل داده است. امروزه در عصر اطلاعات و در مواجهه با انباشت داده ها، اطلاعات،دانش ها ، علوم و در سطحی از «نیازهای روز و آتی» و «مسائل پیش روی» بشریت نیاز به تجدید بنای علمی بیش از پیش احساس می شود. در همین راستا نیز تلاش هایی در هر سویه از این جهان در حال بوقوع پیوستن است.جامعه آکادمیک ایرانی نیز نباید از این قافله عقب بماند.
شرکت دانش بنیان کیانیت نیز با اطلاع و اگاهی از مسائل بومی و بین المللی معتقد است که «برنامه ریزی» قابلیت مبدل شدن به یک شاخه علمی منفک و مجزا را برخوردار است.شاخه ایی که در کنار علوم تجربی،انسانی -اجتماعی، هنر، فنی و مهندسی، علوم پایه قادر است به بسیاری از مسائل انسانی،طبیعی و حتی فنی-مهندسی پاسخ منحصربفرد و کارا بدهد.شرکت کیانیت از حرف و سخن پا فراتر گذاشته است و با پیاده سازی یک طرح وسیع عملیاتی در حوزه برنامه ریزی، مصمم است هر دو بخش «تئوریک و آکادمیک» و «عمل و رفتاری» را فعال سازد و از رهگذر هم افزایی «دانش و عمل»؛ به تولد شاخه علمی برنامه ریزی کمک رساند.


سخنانی پیرامون برنامه ریزی و قابلیت های آن در قامت یک علم هزاره سومی:

«برنامه ریزی» یا «طرح ریزی» یعنی اندیشیدن از پیش.
طراحی و تنظیم مقررات برای اجرای یک کار یا برنامه؛ برنامه ریزی قلمداد می شود(فرهنگ معین) . در همین فرهنگ لغت به «مجموعه کارهایی که به هدف مشخصی ختم می شود»، «برنامه» اطلاق می شود. اگر « اندیشیدن از پیش» را در تعریف اخیر بگنجانیم به «مجموعه کارهایی که از پیش اندیشیده می شود تا به هدف مشخصی ختم شود » نیز برنامه گفته می شود. در بیان علمی دیگر از تعریف برنامه ریزی داریم: «فرآیندی برای رسیدن به اهداف».
با گسترش علوم کامپیوتری واژه ایی جدید موسوم به «برنامه نویسی» به زبان اضافه شد: «آماده کردن و دستور کار مرحله به مرحله برای نوشتن و انجام گرفتن برنامه های کامپیوتری».
البته دایره تعاریف «برنامه و برنامه ریزی» و کند و کاو در برنامه و برنامه ریزی خیلی وسیع تر از این مواردی است که به آنها اشاره کردیم. لاجرم همین مبحث کوتاه؛ قابلیت های مطالعاتی-پزوهشی برای تمرکز بر این مسئله «که آیا می توان علم برنامه ریزی را منفک از موضوعیت علوم فعلی به یک شاخع علمی سترگ و قابل تبدیل کرد یا خیر؟» مشخص می سازد.

تجهیز کیانیت شرق برای طرح برنامه ریزی:

اجتماع ایران در دهه هشتاد شمسی با انبوهی از دانش اموختگان دانشگاهی و فارغ التحصیلانی روبرو شد که از یک سو در انتظار پذیرش یک مسئولیت اقتصادی-اجتماعی عظیم و سنگین و همطراز خودشان بودند و از سوی دیگر بستر عمومی جامعه -همچون شرایط اقتصادی کلان،دانشگاه ها، نهادهای اجتماعی-سیاسی ( NGO )، بنگاه ها و SME ها - آماده پذیرش این حجم از علاقمندان به «تحصیل، علم و تغییر» نبودند؛ نتیجه آن شد که امروز شاهد آن هستیم. عدم بازتعریف دقیقی از وظایف،نقوش، تحولات و خوساته هایی که در جامعه است منجر به شرایط کنونی شده است. کیانیت شرق که خود مدعی بنیان گذاری یک بنای علمی همردیف علوم روز است خود ابتدا به ساکن بایستی بتواند از این ابزار ( ) به نحو احسن بهره برداری کند.
طرح برنامه ریزی کیانیت در قالب یک طرح عظیم مشارکتی موسوم به طرح کیان کار - که اهداف زمانی متفاوت، هدف غایی و استراتژیک منحصربفرد دارد- در صدد عبور از «دانش برنامه ریزی» به «علم برنامه ریزی» است.


طرح برنامه ریزی کیانیت ( طرح برناکیا)

در طرح برنامه ریزی کیانیت (برناکیا) ؛ شرکت دانش بنیان کیاینت در پی سازمان دهی، انسجام بخشی،توانمند سازی، پشتیبانی و آموزش نیروهای انسانی فارغ التحصیل دانشگاهی برای ورود به حوزه «برنامه ریزی، اجرای برنامه و مشاوره در خصوص برنامه» برای صنایع،مشاغل،سازمان ها و نهادها است. فعالیتی که با مشارکت دانشگاه ها، اساتید، صاحبان صنایع، مشاوران فعلی بازار کار و سرمایه و کلیه احاد مردم بایستی به سرانجام برسد و در این میان نقش شرکت دانش بنیان کیانیت به «ارائه طرح و ایده، هدایت کلی آن،گفتمان سازی، شناسایی منابع و مخارج طرح» محدود می شود.طرح برناکیا قرار است به بخشی از هویت علمی-عملی کشورمان در طی سالهای آتی بدل شود.

شرکت دانش بنیان کیانیت: مجری و مشاور فعالیت های مبتنی بر برنامه ریزی

تمایل به انجام کار علمی در بنگاه های اقتصادی، SME ها، نهادهای اقتصادی و اجتماعی ( NGO )، بنیادها و نهادها روز به روز بیشتر می شود اما به همان نسبت هزینه بکارگیری پرسنل متخصص، دانش های مورد نیاز، اخذ مشاوره های علمی و حتی شکل گیری واحدهای دانش محور در این مجموعه ها افزایش می یابد به گونه ایی که