ما چه می کنیم؟ ,

جستجو
(0)
(0)
ما چه می کنیم؟

مقدمه :

در عصر صنعتی شدن ایران، پیش از آنکه عصر متخصصان را درک کنیم وارد فاز تعاملات بین رشته ای شدیم. اما این دوره نیز به سبب ورود فناوری های عصر اطلاعات به کشورمان دستخوش تغییر و تحولات بسیار شد.به گونه ایی که امروزه نیاز جامعه به متخصصانی که بتواند از علم و دانش متخصصان امر استفاده بهینه را کرده و به مدد فناوری های روز در طی فرآیند کار، نتیجه ایی مطلوب را به بار بیاورد برای کشور،سازمان ها و حتی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به ضرورتی انکار ناپذیر بدل شده است. شرکت کیانیت سعی کرده است این دسته خدمات را شناسایی و به عموم مخاطبانش (سازمان ها و بنگاه ها،بخش خصوصی،عمومی و دولتی با هر توان مالی) عرضه کند.

فلسفه شکل گیری:


«اینکه دنیا و هر آنچه پیرامون ماست چگونه کار می کند؟»، پرسشی بنیادین در برابر بشر بوده است؟
پرسشی که در فلسفه علم به آن به طور مفصل پرداخته می شود. امروزه به اثبات رسیده است که اگر نگوییم دنیا به شکلی سیستماتیک و نظام مند کار می کند، بی شک تحلیل سیستم،روشی قریب تر به واقعیت برای آنچه به وقوع می پیوند می باشد. رشته های مختلف علمی با تمرکز بر روی موضوعات و مباحثی پیش فرض؛ علوم نوین (پایه گذاری شده از عصر طلایی رنسانس اروپا) را سبب گشته اند و امروزه متخصصان فراوانی در رشته های مختلف علمی با ذخیره سازری انبوهی از تجربیات فردی و جمعی سعی می کنند بخشی از نیازهای جامعه انسانی را پاسخ دهند. اما طولی نکشید که مشخص شد که یک نفر متخصص بینابینی در میان این خبرگان علمی و فنی نیاز است. این فرد کسی نبود جز : تحلیلگر سیستم!؟

ما (جمعی از اهالی دانشگاه) طیف وسیعی از کارهای علمی متناظر با نیاز روز جامعه و حتی جلوتر از نیازهای فعلی جامعه را شناسایی کرده ایم و خدمات متناسب با آن نیاز را به جامعه عرضه می کنیم:
1- تحلیل سیستم
2-مهندسی ارزش
3-پدیده شناسی
4-برنامه ریزی
5-خدمات حوزه استاندارد
6-خدمات حوزه کیفیت